Zapadna strana – Info dan Europskog socijalnog fonda plus – ESF+

U sklopu tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna u pulskom je Circolu održan Info dan Europskog socijalnog fonda plus, u organizaciji Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove. Predstavnici javnog i civilnog sektora govorili su o tome kako podržati visoku kvalitetu života, dostupno obrazovanje, uključivost i socijalne usluge putem ESF+. Cilj je bio predstaviti tematska područja ulaganja, novitete u odnosu na prošlu financijsku perspektivu, mogućnosti financiranja projekata u okviru ESF+ i, u konačnici, vidjeti kakva su iskustva korisnika koji su radili na ESF projektima za period od 2014. do 2020.

Scroll to Top