Zapadna strana, Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu

U Zapadnoj strani najavljujemo 14. ISAP – Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu. 

Scroll to Top