Zapadna strana, Istarski kašteli – KRŠAN i KOŽLJAK