Zapadna strana – Komunalno poduzeće Contrada, Vodnjan

U Zapadnoj strani donosimo najnovije informacije o radu komunalnog poduzeća Contrada iz Vodnjana. S direktoricom Danielom Cetinom razgovaramo o novom cjeniku odvoza otpada, pomlađivanju voznog parka, digitalizaciji poduzeća i edukacijama za građane.

Scroll to Top