Zapadna strana, O bespravnoj gradnji

U Zapadnoj smo strani razgovarali o bespravnoj gradnji.