Zapadna strana – O palijativnoj skrbi

U Zapadnoj strani razgovaramo o palijativnoj skrbi, aktivnoj ukupnoj skrbi za pacijenta čija bolest ne reagira na postupke liječenja. To je interdisciplinarna grana medicine koja brine za optimalnu kvalitetu života do samoga kraja, bilo da pacijent preostalo vrijeme provodi kod kuće ili u bolnici.
O ovoj smo temi razgovarali s članicom tima za palijativnu skrb IŽ dr. Julijana Franinović Marković i magistra sestrinstva, koordinatorica palijativne skrbi Bosiljka Kovačević.

Scroll to Top