Zapadna strana, O zapošljavanju ranjivih skupina

Predstavljanje projekta “Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula”

Scroll to Top