Zapadna strana, Pulsko komunalno poduzeće Herculanea d.o.o.

U studiju Zapadne strane razgovarali smo sa direktorom pulskog komunalnog poduzeća Herculanea d.o.o. Robijem Fuartom o novom načinu obračuna usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, kao i o nastavku projekta postavljanja polupodzemnih spremnika za otpad, eko boksevima za stambene zgrade, oz ostale važne teme.  

Scroll to Top