Zapadna strana, Zračna luka Pula

U Zapadnoj smo strani razgovarali o Zračnoj luci Pula, u uredu direktorice Nine Vojnić Žagar.