U Županijskom komori Pula predstavljene mjere aktivne politike zapošljavanja