Trajna Nine Naj 1/2

Carska šuma, {Kaiserwald} ili šijanska šuma. To je naše odredište, a glavna su tema hrastovi. Devet vrsta nam je pokazao rendžer Mladen Perčić

Scroll to Top