Trajna Nine Naj 2/2

Carska šuma, {Kaiserwald} ili šijanska šuma. To je naše odredište, a glavna su tema hrastovi. Devet vrsta nam je pokazao rendžer Mladen Perčić.

Scroll to Top