Trajna Nine Naj 2/3

Posveta Buzetu i slavnoj Subotini u središtu je ove emisije, a počinjemo kratkom šetnjom s arhitektom Vjekom Gašparovićem do kaštela Petrapilosa.

Scroll to Top