Trajna Nine Naj 3/3

Posveta Buzetu i slavnoj Subotini u središtu je ove emisije, a počinjemo kratkom šetnjom s arhitektom Vjekom Gašparovićem do kaštela Petrapilosa.